O nás

    Naše kancelář je malou rodinnou firmou s vkladem vlastních prostředků, vědomostí a dlouholetých zkušeností.

    Naše praxe mj. představuje více než 20-ti letou působnost ve stavebnictví při projektování, přípravě i jako technický dozor investora ( TDI ) při realizaci staveb. Jsme schopni dostát svým závazkům ke klientovi a prosazovat co nejdůsledněji jeho zájmy vůči ostatním účastníkům výstavby. Spolupracujeme a tvoříme kooperaci i s jinými odborníky v oboru např. statiky, soudními znalci v oboru poruchy staveb, projektanty dalších profesí na stavbě ( elektro, topení, zdravotní instalace apod. ). Dohlížíme na dodržování ČSN, zajišťujeme dodržování technologických postupů včetně technologických přestávek, správnou aplikaci a vhodnou volbu typů materiálů ve vztahu k subdodavatelským firmám, ale i k investorovi.
Koordinujeme, dle uzavřených smluv, průběh výstavby, dle dohody provádíme kontrolní dny, spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami tak, aby konečné dílo bylo ztvárněním Vašich představ bez kompromisů.
Vykonáváme jednotlivé přejímky dílčích stavebních prací během realizace, průběžnou kontrolu a samozřejmě konečné přejímací řízení.

    Kromě působnosti přímo na stavbách provádíme již více než 11 let znaleckou činnost oceňování všech typů nemovitostí na celém území České republiky a máme zkušenosti i s oceňováním nemovitostí v různých časových obdobích, třeba za období první republiky.

    Provádíme též pasporty staveb, posuzování jejich stavebně-technického stavu či vypracování dokumentace stávajích stavů, což je velice důležité při prodejích či různých přejímkách staveb či při reklamačních řízeních.

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov