Projektová činnost

    Provádíme či zabezpečujeme vypracování projektové dokumentace různých staveb především rodinných domů, objektů pro individuální rekreaci, garáží, provozních objektů a velké zkušenosti máme s rekonstrukcemi památkově chráněných objektů. Projekty provádíme v různých stupních :

 • projektová studie
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební povolení či ohlášení staveb
 • prováděcí projektové dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení
 • dokumentace stávajících stavů

    V rámci zpracování projektu provádíme koordinaci a zajištění projektů od zpracovatelů jednotlivých profesí :

 • projekty elektro
 • projekty topení
 • projekty zdravotních instalací
 • projekty větrání či vzduchotechniky
 • projekt rozvodu plynu
 • statické posudky
 • požární zprávy

   V průběhu zpracování projektové dokumentace provádíme potřebné konzultace s investorem, projekt se vždy tvoří s ohledem na Vaše požadavky i na požadavky navrhované stavby.

    Cena za projekt je vždy navržena a schálena s Vámi předem, tak aby nedošlo k nepříjemným překvapením při fakturaci. 

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov