Stavební dozor

    Velice důležitou, i když investory mnohde stále opomíjenou činností na stavbě je provádění stavebního dozoru či jinak řečeno technického dozoru investora ( TDI ). Ten dbá na provádění stavby s ohledem na zpracovanou a schválenou projektovou dokumetaci a zároveň hlídá čerpání rozpočtu stavby. Dobrý stavební dozor hlídá nejenom kvalitu stavby ale i peněženku investora. Prozíravý investor zase ví, že si dobrý stavební dozor na sebe vydělá sám.  

    TDI zajišťujeme na rozličných stavbách, novostavbách či rekonstrukcíc. V rámci provádění stavebního dozoru mj. provádíme a zajišťujeme :

 • kontrola položkového rozpočtu na základě projektové dokumentace
 • oslovení a pomoc při výběru zhotovitele stavby
 • přípravu smlouvy o dílo
 • vyhodnocení nabídek na zhotovení díla
 • kontrola provádění díla dle projektové dokumentace
 • kontrola technologických postupů a přestávek
 • kontrola kvality materiálu
 • kontrola materiálu navrženého dle projektové dokumentace
 • řešení technických problému při výstavbě
 • sledování termínu výstavby
 • vedení kontrolních dnů a zápisu do stavebního deníku
 • zajištění předaní díla předávacím protokolem vč.sepsání vad a nedodělků a jejich odstranění
 • kontrola dílčí fakturace dle položkového rozpočtu
 • zajištění kolaudace stavby

    Cena za služby se běžně vypočítává jako procentuální částka z investice stavby. Sazba se obvykle pohybuje v úrovni 2% - 4% z celkové ceny stavby. Záleží na složitosti výstavby, délky výstavby, dojezdové vzdálenosti na stavbu a dalších faktorů.

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov