Znalecké posudky

    Na základě Vaší objednávky Vám zpracujeme znalecké posudky ocenění všech typů nemovitostí ( rodinné domy, byty, rekreační objekty, garáže, vedlejší stavby, provozní objekty či areály, památkové objekty, pozemky atd. ) :

  • pro účely dědického řízení
  • převodů či směně nemovitostí / koupě, prodej, darování /
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví 
  • oceňování věcných břemen zatěžující nemovitost ( právo užívání bytu, domu, právo chůze či jízdy, existence podzemních vedení apod. )
  • zahrnutí nemovitostí do majetku firmy
  • pro potřeby konkurzního řízení
  • pro potřeby exekučního řízení
  • pro potřeby restituace a finančního vyrovnání
  • pro dobrovolné i nedobrovolné dražby
  • zjišťující rozestavěnost staveb

    Znalecké posudky vyhotovujeme v tištěné i digitální podobě včetně potřebné fotodokumentace a příloh ( výpisy z KN, katastrální mapy, schémata objektů, bytů apod. ).  

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov