O nemovitostech obecně

Co je to nemovitost?

    Dle § 119 občanského zákoníku jsou nemovitostmi stavby spojené se zemí pevným základem a pozemky. Nesplňuje-li stavba podmínku pevného spojení se zemí, nejde o nemovitost, ale o stavbu movitou. 

    Nemovitostí jsou tedy budovy, haly, rodinné domy, chaty, garáže, zpevněné plochy, studny, žumpy, septiky, přípojky inženýrských sítí, zdi, chlévy, stodoly, kůlny, chlívky, schody, bazény, zemní sklepy, rampy, terasy apod., dále silnice a mosty ale i byty, nebytové prostory a pozemky vč. zahrad s porosty, chmelnice, vinice a lesy.

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov