Proč oceňovat nemovitosti

Tuto otázku si jistě, dříve nebo později, položí každý, který vlastnil, vlastní či bude chtít vlastnit nějakou nemovitost. Nemovitosti jsou stavby a pozemky. Stavby ne všechny, pouze ty, které jsou se zemí spojeny pevným základem.

Každý vlastník má právo nakládat, v souladu se zákony, se svou či svými nemovitosti dle vlastního svobodného uvážení. Nemovitost může prodat, darovat, rozdělit, směnit, vložit do majetku firmy, či zastavit ve prospěch jiného subjektu, ale může o nemovitost i nedobrovolně přijít např. v exekuci, při soudním sporu při či konkurzu apod.   

Při všech těchto případech je nutné znát hodnotu či cenu předmětné nemovitosti ať už pro potřeby stanovení výše daně, stanovení vyvolávací ceny pro aukci, pro zjištění hodnoty zajištění nebo zjištění hodnoty vkládaného majetku. Právě proto a nejenom proto je nutné ocenit nemovitost znaleckým posudkem. Rozsah a nutnost vypracování znaleckého posudku upravují příslušné zákony.

vypracování znaleckých posudků pro potřeby převodu vlastnictví nemovitostí (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství) - pro prodej, darování, dědické řízení apod.
▫ vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu úvěrového řízení v bankách
▫ vypracování znaleckých posudků a odborných posudků o hodnotě podniku nebo jeho částí pro potřeby právních úkonů s nimi (zvyšování a snižování základního jmění, sloučení nebo splynutí společností, rozdělení společností, změna právní formy společnosti, nepeněžité vklady)
▫ ocenění věcných břemen
▫ vypracování odborných posudků o ceně majetku pro potřeby vypořádání

 

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov